TIN TỨC & SỰ KIỆN
Thư chào mừng Hiệp Hội Thép Việt Nam
Thư chào mừng Hiệp Hội Thép Việt Nam
Triển lãm Quốc tế Gang thép và Gia công kim loại Việt Nam lần thứ 10 - ISME VIETNAM 2019, diễn ra từ ngày 27/11 - 30/11/2019 tại (SECC) - 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
VIDEO CLIPS