TIN TỨC & SỰ KIỆN
Triển Lãm Quốc Tế Luyện Kim, Ống Thép & Gia Công Kim Loại Việt Nam lần thứ 4 – VIMM 2017
Triển Lãm Quốc Tế Luyện Kim, Ống Thép & Gia Công Kim Loại Việt Nam...
Được sự Ủng hộ của Sở Công Thương Tp. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), Hội KHKT Đúc và Luyện kim Việt Nam (VFMSTA), Hội Liên hiệp Máy thiết bị chế tạo Đức (VDMA), Tổng Hội cơ khí Việt Nam (VFMEA), Hội Cơ Khí TP Hồ Chí Minh (HMEA), Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI), Hiệp hội DN...
VIDEO CLIPS