TIN TỨC & SỰ KIỆN
Thư chào mừng Hiệp Hội Thép Việt Nam
Thư chào mừng Hiệp Hội Thép Việt Nam
Triển lãm Quốc tế Gang thép và Gia công kim loại Việt Nam lần thứ 9 - ISME VIETNAM 2018, diễn ra từ ngày 28/11 - 01/12/2018 tại (SECC) - 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
VIDEO CLIPS