Thông tin chung Triển lãm ISME VIETNAM 2020

Triển lãm Quốc tế Gang thép và Gia công kim loại Việt Nam lần thứ 11 - ISME VIETNAM 2020, diễn ra từ ngày 09/12 - 12/12/2020 tại (SECC) - 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
VIDEO CLIPS