Triển lãm Quốc tế về Gang thép và Gia công kim loại lần thứ 11 tại Việt Nam

Triển lãm Quốc tế Gang thép và Gia công kim loại Việt Nam lần thứ 11 - ISME VIETNAM 2020 do Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam – VIETFAIR triển lãm diễn ra từ ngày 09/12 - 12/12/2020 tại (SECC) - 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
VIDEO CLIPS