Chương trình Tri ân khách hàng tham quan Triển lãm

Ban Tổ chức Trân trọng kính mời Quý vị đến dự lễ khai mạc và tham quan Triển Lãm Quốc Tế Luyện Kim, Ống Thép & Gia Công Kim Loại Việt Nam lần thứ 3 – VIMM 2016 và Triển lãm Quốc tế Gang thép và Gia công kim loại Việt Nam lần thứ 7 - ISME VIETNAM 2016, diễn ra từ ngày 07 - 10/12/2016 tại (SECC) - 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Hội thảo chuyên đề tại Triển lãm VIMM 2016

Triển Lãm Quốc Tế Luyện Kim, Ống Thép & Gia Công Kim Loại Việt Nam lần thứ 3 – VIMM 2016 và Triển lãm Quốc tế Gang thép và Gia công kim loại Việt Nam lần thứ 7 - ISME VIETNAM 2016, diễn ra từ ngày 07 - 10/12/2016 tại (SECC) - 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
VIDEO CLIPS