Các thương hiệu tham dự năm 2019

6/3/2023 10:33:25 AM
Triển lãm Quốc tế Gang thép và Gia công kim loại Việt Nam - ISME VIETNAM - VIMM 2019, diễn ra từ ngày 27/11 - 30/11/2019 tại (SECC) - 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

The organizers are updating

Please contact us to change the information

 

Các tin khác

VIDEO CLIPS