Thông tin chung Triển lãm ISME VIETNAM 2019

Triển lãm Quốc tế Gang thép và Gia công kim loại Việt Nam lần thứ 10 - ISME VIETNAM 2019, diễn ra từ ngày 27/11 - 30/11/2019 tại (SECC) - 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Triển lãm Quốc tế về Gang thép và Gia công kim loại lần thứ 10 tại Việt Nam

Triển lãm Quốc tế Gang thép và Gia công kim loại Việt Nam lần thứ 10 - ISME VIETNAM 2019 do Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam – VIETFAIR triển lãm diễn ra từ ngày 27/11 - 30/11/2019 tại (SECC) - 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
VIDEO CLIPS