Thông tin chung Triển lãm ISME VIETNAM 2023

Triển lãm Quốc tế Gang thép và Gia công kim loại Việt Nam lần thứ 14 - ISME VIETNAM 2023, diễn ra từ ngày 15/11 - 17/11/2023 tại (SECC) - 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Triển lãm Quốc tế về Gang thép và Gia công kim loại lần thứ 14 tại Việt Nam

Triển lãm Quốc tế Gang thép và Gia công kim loại Việt Nam lần thứ 14 - ISME VIETNAM 2023 do Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam – VIETFAIR triển lãm diễn ra từ ngày 15/11 - 17/17/2023 tại (SECC) - 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
VIDEO CLIPS