Triển Lãm Quốc Tế Luyện Kim, Ống Thép & Gia Công Kim Loại Việt Nam lần thứ 5 – VIMM 2018

Được sự Ủng hộ của Sở Công Thương Tp. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), Hội KHKT Đúc và Luyện kim Việt Nam (VFMSTA), Hội Liên hiệp Máy thiết bị chế tạo Đức (VDMA), Tổng Hội cơ khí Việt Nam (VFMEA), Hội Cơ Khí TP Hồ Chí Minh (HMEA), Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI), Hiệp hội DN đầu tư nước ngoài (VAFIE), Công ty CP Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam – VIETFAIR phối hợp Công ty tổ chức Triển lãm Thượng Hải – CP EXHIBITION tổ chức Triển Lãm Quốc Tế Luyện Kim, Ống Thép & Gia Công Kim Loại Việt Nam lần thứ 5 – VIMM 2018, diễn ra từ ngày 28/11 - 01/12/2018 tại (SECC) - 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin chung Triển lãm VIMM - ISME 2018

Triển lãm Quốc tế Gang thép và Gia công kim loại Việt Nam lần thứ 9 - ISME VIETNAM 2018, diễn ra từ ngày 28/11 - 01/12/2018 tại (SECC) - 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Triển lãm Quốc tế về Gang thép và Gia công kim loại lần thứ 9 tại Việt Nam

Được sự ủng hộ của Bộ Công Thương, Hiệp hội Thép ASEAN, Hiệp hội Thép Trung Quốc, Hiệp hội Thép Việt Nam, Triển lãm Quốc tế Gang thép và Gia công kim loại Việt Nam lần thứ 9 - ISME VIETNAM 2018 do Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam – VIETFAIR phối hợp cùng Ủy ban xúc tiến mậu dịch Trung Quốc – Phân hội Luyện kim tiếp tục tổ chức, triển lãm diễn ra từ ngày 28/11 - 01/12/2018 tại (SECC) - 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
VIDEO CLIPS