Thư chào mừng Hiệp Hội Thép Việt Nam

6/29/2020 2:25:54 PM
Triển lãm Quốc tế Gang thép và Gia công kim loại Việt Nam lần thứ 11 - ISME VIETNAM 2020, diễn ra từ ngày 09 - 12/12/2020 tại (SECC) - 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

 

THƯ CHÀO MỪNG

HIỆP HỘI THÉP VIỆT NAM

Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA)  nhiệt liệt chào mừng các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham dự “Triển lãm Quốc tế Gang thép và Gia công kim loại Việt Nam lần thứ 11 - ISME VIETNAM 2020”, “Triển Lãm Quốc Tế Luyện Kim, Ống Thép & Gia Công Kim Loại Việt Nam lần thứ 7 - VIMM” diễn ra từ ngày 09 - 12/12/2020 tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC) - 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Hiệp hội Thép Việt Nam tin tưởng triển lãm sẽ đem đến cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội quảng bá sản phẩm, gặp gỡ mở rộng và củng cố thị trường nội địa, hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần đáp ứng cơ bản các yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
Hiệp hội Thép Việt Nam đánh giá cao và hoan nghênh các tổ chức, doanh nghiệp trong nước, quốc tế hưởng ứng tham gia trưng bày sản phẩm tại Triển lãm.
 
Chúc Triển lãm thành công tốt đẹp !
 
 
Hiệp Hội Thép Việt Nam
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Nghiêm Xuân Đa

 

VIDEO CLIPS