Thư chào mừng Hội KHKT Đúc - Luyện Kim Việt Nam

9/12/2018 11:29:04 AM
Triển lãm Quốc tế Gang thép và Gia công kim loại Việt Nam lần thứ 9 - ISME VIETNAM 2018 do Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam – VIETFAIR phối hợp cùng Ủy ban xúc tiến mậu dịch Trung Quốc – Phân hội Luyện kim tiếp tục tổ chức, triển lãm diễn ra từ ngày 28/11 - 01/12/2018 tại (SECC) - 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

VIDEO CLIPS